Utveckling som stödjer era mål

Företag

Att coacha ledare och medarbetare

Att låta ledare och medarbetare bli coachade är en fantastisk möjlighet för dem att utvecklas, såväl professionellt som personligt. Så om ni vill satsa på de viktigaste resurserna i företaget, det vill säga människorna, är coachning ett mycket bra verktyg.

Coaching kan även användas med enskilda medarbetare i situationer när det har låst sig. Det är också ett bra verktyg vid avslut av anställning, för att medarbetaren inte ska fastna i det som varit utan kunna gå vidare med större insikt och motivation. 

Coaching och utbildning i syfte att lära chefer coacha

Att lära sig coachingens grunder och kunna applicera det i sitt dagliga arbete är värdefullt för chefer som vill låta sina medarbetare växa och bli mer självgående. Chefer som kan coacha skapar mervärde för hela företaget.

Coacha team/teamutveckling

Om ni vill att ert team ska utvecklas så är det en god idé att investera i coaching. På så sätt får teammedlemmarna möjlighet att etablera en tillitsfull relation till varandra. Genom övningar och gemensam reflektion skapas medvetenhet om styrkor och utmaningar och teamet får arbeta ihop sig kring mål. En sådan teamprocess ökar förutsättningarna för samarbete och engagemang.

Eftersom utveckling sker stegvis är det optimalt att arbeta med teamet vid flera tillfällen men det går också bra att göra punktinsatser för att inspirera och motivera.

Jag skräddarsyr lösningar efter era behov. Kontakta mig så kan vi prata om hur jag på bästa sätt kan hjälpa er med det ni behöver.

Kontaktuppgifter:
christinakrehnberg@gmail.com eller 070-717 40 55

Scroll to Top