Se möjligheter - istället för
att fastna i hinder

Coaching för dig som vill utvecklas

Led dig själv rätt. Med mål som är väl förankrade i dig själv, fokus, medvetna handlingar och stöttning.

Professionell coaching är en effektiv och kraftfull samtalsmetodik när du vill förändra något, dvs. gå från ditt nuläge till ett nytt önskat läge. Antingen det gäller din personliga eller professionella utveckling. En förändringsprocess börjar alltid med dig själv.

Jag hjälper dig att kartlägga ditt nuläge och identifiera dina mål. Jag hjälper dig att identifiera dina värderingar, dina styrkor, och vad som är viktigast för dig. Genom att lyssna, klargöra och ställa kraftfulla frågor hjälper jag dig att hitta dina egna svar, vilket skapar nya insikter, synliggör möjligheter och ökar motivationen. Jag hjälper dig att prioritera och stöttar dig sedan i att gå från tanke till handling och på så sätt nå resultat. Olika övningar används för att främja processen.

Coaching har inslag från såväl terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och idrottspsykologi. Det är dock viktigt att poängtera att coaching inte är terapi. En coach behandlar inte psykisk ohälsa utan coaching handlar om att hjälpa människor med en normal funktion att utvecklas personligt eller professionellt. Coaching ska inte heller förväxlas med rådgivning. En coach ger inte råd i första hand. Det är dina egna svar och tankar som är relevanta i coaching. Coachens roll är att leda dig dit.

Hur det går till

Ett coachingtillfälle är 60 minuter. Det kan handla om att vi ses enstaka tillfällen för att lösa ett visst problem eller för att få klarhet i en viss fråga. Eller så vill du arbeta tillsammans under en längre tid för att göra större förändringar. Du förbinder dig inte till ett visst antal tillfällen. Det är upp till dig med vilket intervall du vill ses men inledningsvis är det ofta bra med varannan vecka. Innan vi påbörjar samarbetet har du och jag ett samtal på cirka 40 minuter (kostnadsfritt) där vi går igenom dina funderingar och där vi båda får möjlighet att känna om förutsättningarna är rätt för ett bra samarbete.

Var vi ses

Mitt samtalsrum ligger på Östermalm i Stockholm. Om du inte kan eller vill träffas fysiskt går det utmärkt att genomföra coachingtillfällena via telefon eller zoom. Det går också bra att träffas på en s.k. walk and talk, där vi träffas utomhus eller att vi, efter överenskommelse, ses i en lokal du har tillgång till.

Hör av dig till mig så bokar vi ett förutsättningslöst samtal.

Kontaktuppgifter:
christinakrehnberg@gmail.com eller 070-717 40 55

Scroll to Top